SẢN PHẨM ĐƯỢC QUAN TÂM

TÚI ĐEO CHÉO

XEM NGAY

TÚI CẦM TAY

XEM NGAY
Bag Day

Bag Day – Phụ kiện thời trang nâng tầm trang phục

Item không thể cho bất kì bộ trang phục nào…

Xem gian hàng BAG DAY
Được xếp hạng 0 5 sao
85.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
85.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
85.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
85.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

BAG DAY – PHỤ KIỆN NÂNG TẦM TRANG PHỤC

Item không thể cho bất kì bộ trang phục nào…

Xem gian hàng BAG DAY
Được xếp hạng 0 5 sao
85.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
85.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
85.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
85.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

SẢN PHẨM MỚI

Túi xách nữ

Túi da thật cho nữ

Được xếp hạng 0 5 sao
65.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
115.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Túi xách nữ

Túi xách nữ minmin

Được xếp hạng 0 5 sao
115.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
70.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
85.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
70.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
85.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
75.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

TÚI CÓI ĐI BIỂN

Được xếp hạng 0 5 sao
150.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
110.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
165.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
165.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
110.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
205.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
175.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

MŨ LƯỠI TRAI - MŨ VÀNH

Được xếp hạng 0 5 sao
70.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
55.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
70.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
55.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
55.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
60.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
55.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
55.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

SẢN PHẨM MỚI

Túi xách nữ

Túi da thật cho nữ

Được xếp hạng 0 5 sao
65.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
115.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

Túi xách nữ

Túi xách nữ minmin

Được xếp hạng 0 5 sao
115.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
70.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
85.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
70.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
85.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
75.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

TÚI CÓI ĐI BIỂN

Được xếp hạng 0 5 sao
150.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
110.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
165.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
165.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
110.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
175.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
205.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

MŨ LƯỠI TRAI - MŨ VÀNH

Được xếp hạng 0 5 sao
70.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
55.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
70.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
55.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
55.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
60.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
55.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Được xếp hạng 0 5 sao
55.000 
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

5 loại nước ép trái cây giúp giảm cân phổ biến

Số lượng người thừa cân, béo phì ngày càng gia tăng do lối sống và...

5 bước chăm sóc da body trắng mịn tại nhà

Sở hữu làn da tươi trẻ, hồng hào là điều mà bất kỳ chị em...

Nên chọn balo du lịch nữ bằng da hay vải thì tốt hơn?

Khi chọn balo du lịch, việc quyết định giữa balo bằng da hay vải có...

7 cách phối đồ với chân váy jean và sành điệu cho nàng tỏa sáng

Những chiếc chân váy jeans ngắn năng động không còn là item xa lạ trong...

5 cách chăm sóc tóc uốn nhuộm ngay tại nhà

Chạy theo xu hướng kiểu tóc hiện đại có thể khiến tóc bạn bị khô...

[Tips]Chọn túi xách theo mệnh, có thể bạn chưa biết

Việc chọn màu sắc túi xách theo phong thủy có thể giúp cân bằng và...

Bật mí cho bạn cách bảo quản balo mini bằng da luôn như mới

Balo mini bằng da là một trong những phụ kiện thời trang được nhiều người...

5 loại nước ép trái cây giúp giảm cân phổ biến

Số lượng người thừa cân, béo phì ngày càng gia tăng do lối sống và...

5 bước chăm sóc da body trắng mịn tại nhà

Sở hữu làn da tươi trẻ, hồng hào là điều mà bất kỳ chị em...

Nên chọn balo du lịch nữ bằng da hay vải thì tốt hơn?

Khi chọn balo du lịch, việc quyết định giữa balo bằng da hay vải có...

7 cách phối đồ với chân váy jean và sành điệu cho nàng tỏa sáng

Những chiếc chân váy jeans ngắn năng động không còn là item xa lạ trong...

5 cách chăm sóc tóc uốn nhuộm ngay tại nhà

Chạy theo xu hướng kiểu tóc hiện đại có thể khiến tóc bạn bị khô...

[Tips]Chọn túi xách theo mệnh, có thể bạn chưa biết

Việc chọn màu sắc túi xách theo phong thủy có thể giúp cân bằng và...

Bật mí cho bạn cách bảo quản balo mini bằng da luôn như mới

Balo mini bằng da là một trong những phụ kiện thời trang được nhiều người...

phản hồi từ khách hàng

phản hồi từ khách hàng

Là người yêu thích sự tối giản, tôi đánh giá cao những sản phẩm đến từ Bag Day. Phù hợp với những tiêu chí của tôi: thời trang, tối giản và dễ dàng phối đồ.

Chị Thanh Tâm / Sinh viên
Bag Day

Rất thích mua hàng ở Bag Day vì sản phẩm tốt, giá cả phải chăng và các bạn nhân viên tư vấn rất nhiệt tình.

Chị Gia Linh / Freelancer
phản hồi từ khách hàng

Trải nghiệm mua hàng tuyệt vời, thỉnh thoảng cũng có những ưu đãi giảm giá sản phẩm rất hấp dẫn. Sẽ ủng hộ dài dài.

Chị Thu Thảo / Viên chức
Chị Thanh Tâm

Sinh viên

Chị Gia Linh

Freelancer

Chị Thu Thảo

 Viên chức